7 bài toán dễ đánh lừa người giải trong kỳ thi SAT

17/04/2018 - 12:06:58 - Giáo dục

Business Insider tuyển chọn những bài toán dễ đánh lừa người giải nhất trong kỳ thi chuẩn hóa SAT phổ biến với học sinh nhiều nước trên thế giới.

Xem thêm: bàn ghế phòng khách, bàn ghế phòng khách hiện đại, sofa gỗ, sofa gỗ hiện đại, nội thất phòng khách, nội thất phòng khách hiện đại

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 1

1. Alma mua một chiếc laptop đang được giảm giá 20% so với giá ban đầu tại cửa hàng. Tổng số tiền cô phải trả là p USD, bao gồm 8% tiền thuế cho giá đã giảm. Vậy, giá gốc của chiếc laptop là bao nhiêu?

 • 0,88p
 • p/0,88
 • (0,8)(1,08)p
 • p/(0,8)(1,08)

Thêm 8% thuế tức Alma trả 108% giá đã giảm. Máy được giảm 20% tức cô trả 80% giá. Nếu x là giá ban đầu, p = (0,8)(1,08)x. Như vậy, x = p/(0,8)(1,08).

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 2

2. Cho hai phương trình b = 2,35 + 0,25x, c = 1,75 + 0,4x. Trong đó, b và c lần lượt là giá một pound, tính theo USD của thịt bò và thịt gà trong x tuần của mùa hè, tính từ ngày 1/7. Giá một pound thịt bò là bao nhiêu khi nó ngang với giá một pound thịt gà?

 • 2,6 USD
 • 2,85 USD
 • 2,95 USD
 • 3,35 USD

b = c tương đương 2,35 + 0,25x = 1,75 + 0,4x. Giải phương trình, tìm ra x = 4. Giá mỗi pound thịt bò là 2,35 + 0,25*4 = 3,35.


7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 3

3. Cho bất phương trình như trên, một giá trị khả dĩ của trị tuyệt đối x là bao nhiêu?

 • 4
 • -4
 • 3,2
 • -3,2

Để thỏa mãn bất phương trình, x có thể là -3,1 hay -3,2 hoặc -3,5... Nhưng câu hỏi về giá trị tuyệt đối của x nên nó là một số dương. 

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 4

4. Nếu 3x - y = 12, giá trị 8^x / 2^y là bao nhiêu?

 • 2^12
 • 4^4
 • 8^2
 • Không thể xác định

8 = 2^3. Như vậy 8^x / 2^y = 2^(3x) / 2^y = 2^(3x - y) = 2^12.

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 5

5. Bảng trên biểu thị số học sinh thuận tay trái và tay phải trong một lớp. Ngoài ra, số nữ sinh thuận tay phải gấp 5 lần số nữ sinh thuận tay trái. Số nam sinh thuật tay phải gấp 9 lần số nam sinh thuận tay trái. Tổng học sinh thuận tay trái, tay phải lần lượt là 18 và 122. Nếu chọn bất kỳ một học sinh từ nhóm thuận tay phải, xác suất người này là nữ là bao nhiêu?

 • 0,41
 • 0,357
 • 0,333
 • 0,25

Gọi x, y lần lượt là số nữ sinh và nam sinh thuận tay trái. Ta có hai phương trình x + y + 18 và 5x + 9y = 122. Giải hệ phương trình, y = 8, x = 10. Số nữ sinh thuận tay phải là 5*10 = 50. Xác suất học sinh thuận tay phải là nữ = 50/122, xấp xỉ 0,41.

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 6

6. Một tháp đựng ngũ cốc có cấu tạo gồm 2 hình nón và 1 hình trụ với số  đo như hình trên. Thể tích của nó là bao nhiêu, tính theo feet khối?

 • 261,8
 • 785,4
 • 916,3
 • 1.047,2

Thể tích tháp ngũ cốc bằng thể tích 2 hình nón cộng thể tích hình trụ.

7 bai toan de danh lua nguoi giai trong ky thi SAT hinh anh 7

7. Đồ thị trên biểu diễn phương trình nào?

 • y = x^2 + 2
 • y = (x + 2)^2
 • y = x^2 - 2
 • y = (x - 2)^2

Tại x = 0, y = 2, x = 1 thì y = 3, x = -2 thì y = 6.


Bài toán di chuyển que diêm biến phép tính sai thành đúng

Các que diêm được sắp xếp để tạo thành một phương trình nhưng không chính xác. Làm thế nào để biến nó thành phép tính đúng chỉ với một lần di chuyển một que diêm?

Nguồn: News.zing.vn

Từ khóa: bàn ghế phòng khách, bàn ghế phòng khách hiện đại, sofa gỗ, sofa gỗ hiện đại, nội thất phòng khách, nội thất phòng khách hiện đại

Bài viết khác