Tags: Intel trên

Microsoft vá lỗi chip Intel trên Windows 10

Microsoft vá lỗi chip Intel trên Windows 10

view9
Microsoft ưu ái vá lỗi máy tính Windows 10 trước, các hệ điều hành cũ hơn như Windows 7 và Windows 8 phải chờ ít ngày nữa.