Tags: Khi Rolls-Royce

Khi Rolls-Royce và các hãng xe sang sản xuất xe tay ga

Khi Rolls-Royce và các hãng xe sang sản xuất xe tay ga

view78
Chúng ta đã quá quen với mẫu xe sang thuộc các thương hiệu Rolls-Royce, Porsche hay Land Rover. Sẽ thế nào nếu các hãng xe này chuyển sang sản xuất xe môtô.