Tags: Vietjet bị

Vietjet bị 'tố' ép hành khách vạ vật ở sân bay 8 tiếng

Vietjet bị 'tố' ép hành khách vạ vật ở sân bay 8 tiếng

view100
Các hành khách trên chuyến bay VJ221 cho biết không chỉ delay, hãng Vietjet Air còn bắt họ vạ vật ở sân bay 8 tiếng đồng hồ.