Tags: buôn tạng

Đối mặt 'ông trùm' buôn tạng phía Bắc

Đối mặt 'ông trùm' buôn tạng phía Bắc

view51
Trong mắt của những tay cò dắt mối bán thận, Hà Nội là mảnh đất màu mỡ khiến nhiều người từ mọi miền đổ về đây bán đi một phần cơ thể.