Tags: đang nghiêng

CEO Tân Hiệp Phát: 'Người dùng đang nghiêng hẳn sang thức uống sạch’

CEO Tân Hiệp Phát: 'Người dùng đang nghiêng hẳn sang thức uống sạch’

view85
Ông Trần Quí Thanh, Tổng giám đốc, nhà sáng lập Tân Hiệp Phát chia sẻ về thị trường ngành nước giải khát cuối năm và kế hoạch của tập đoàn trong năm mới.