Tags: hoang đầy

Những địa điểm bỏ hoang đầy ma mị trên thế giới

Những địa điểm bỏ hoang đầy ma mị trên thế giới

view80
Cuốn sách “Những nơi bị bỏ hoang” của phóng viên Kieron Connolly đưa du khách tới các câu chuyện phía sau nhiều điểm đến tuyệt đẹp bị lãng quên.