Đông trùng hạ thảo việt nam

Tags: hoay bàn

Lại loay hoay bàn tăng lương năm 2019

Lại loay hoay bàn tăng lương năm 2019

view54
Mức lương hiện tại vẫn khiến nhiều người lao động (NLĐ) sống chật vật, trong khi tới mỗi kỳ tăng lương, các bên đại diện NLĐ và chủ sử dụng lại tranh luận gay gắt về mức tăng.