Tags: tháng làm

Phụ nữ đang mất 2,5 tháng làm 'việc không lương' mỗi năm

Phụ nữ đang mất 2,5 tháng làm 'việc không lương' mỗi năm

view80
Nghiên cứu của ActionAid Việt Nam thực hiện tại 9 tỉnh toàn quốc trên gần 900 người vào năm 2016 cho thấy, 100% phụ nữ phải chịu định kiến trong phân công lao động.