Đông trùng hạ thảo việt nam

Tags: thuộc top

Việt Nam thuộc top quốc gia thiếu i-ốt tồi tệ nhất thế giới

Việt Nam thuộc top quốc gia thiếu i-ốt tồi tệ nhất thế giới

view145
Việt Nam vẫn nằm trong số 19 nước trên thế giới có tình trạng thiếu i-ốt tồi tệ nhất.