Tags: việc Trump

Trung Quốc lo ngại việc Trump muốn quay lại TPP

Trung Quốc lo ngại việc Trump muốn quay lại TPP

view56
Các chuyên gia Trung Quốc lo ngại về khả năng Mỹ tái gia nhập hiệp định TPP, tuy nhiên nhiều người cho rằng Bắc Kinh chưa cần phải đưa ra chính sách đáp trả.